δωρεάν καταγραφή και εκτίμηση κόστους μετακόμισης

Δωρεάν εκτίμηση κόστους μετακόμισης & καταγραφή

Παρέχουμε πάντα δωρεάν εκτίμηση κόστους μετακόμισης & καταγραφή αντικειμένων χωρίς ψιλά γράμματα και σε ώρες που σας βολεύουν!

Μετά από αρχική επικοινωνία σας, εκπρόσωπός μας επικοινωνεί μαζί σας για να σας εξηγήσει – συμβουλεύσει την καταλληλότερη διαδικασία αναφορικά με τις ανάγκες σας. Αν στην πρώτη αυτή επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή μια προφορική εκτίμηση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται, τότε ορίζουμε μια ημερομηνία επισκέψεως του συνεργάτη μας στο χώρο σας για την πλήρη καταγραφή του εύρους των εργασιών.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν.