δωρεάν καταγραφή και εκτίμηση κόστους μετακόμισης

Δωρεάν εκτίμηση κόστους μετακόμισης από την Κλωθάκης μεταφορική

Η εκτίμηση κόστους μετακόμισης στην Κλωθάκης μεταφορική είναι πάντα ειλικρινής και δωρεάν. Χωρίς ψιλά γράμματα, επιπλέον κόστη και σε ώρες που σας βολεύουν!
Μετά από την αρχική επικοινωνία σας, εκπρόσωπός μας επικοινωνεί μαζί σας. Αρχικά για να σας συμβουλεύσει ως προς την καταλληλότερη διαδικασία αναφορικά με τις ανάγκες σας. Και στη συνέχεια να οριστεί από κοινού μία συνάντηση. Αν στην πρώτη αυτή επικοινωνία δεν καταστεί δυνατό τότε μπορεί να επικοινωνηθεί μια προφορική εκτίμηση τόσο του κόστους όσο του χρόνου που απαιτείται. Σε δεύτερη φάση, ορίζουμε από κοινού μια ημερομηνία επισκέψεως του συνεργάτη μας στο χώρο σας.

Ο συνεργάτης θα μελετήσει και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν κατά την μετακόμιση. Τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί να είναι η χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, η αποσυναρμολόγηση επίκλων κ.α..  Στη συνέχεια θα σας επικοινωνήσει ένα τελικό κόστος βάσει των συμφωνημένων προδιαγραφών και παραμέτρων. Τέλος θα οριστεί από κοινού η ημερομηνία της μετακόμισης ή μεταφοράς.

Η υπηρεσία εκτίμησης κόστους μετακόμισης παρέχεται πάντα δωρεάν.