συσκευασία και μετακόμιση

Συσκευασία και αποσυναρμολόγηση επίπλων στη μετακόμιση

Χρειάζεστε να γίνει συσκευασία και αποσυναρμολόγηση των επίπλων σας στη μετακόμιση; Το κάνουμε πιο εύκολο από ποτέ αναλαμβάνοντας τα πάντα!

Η μετακόμιση στην εποχή μας έχει τελείως διαφορετική συχνότητα από ότι παλαιότερα.

Η μεταφορά επίπλων μεγάλων διαστάσεων πολλές φορές παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα μικρά ανοίγματα στα κουφώματα. Για το λόγο αυτό η χρήση αναβατορίου κρίνεται πολλές φορές απαραίτητη αυξάνοντας σημαντικά το κόστος της μετακόμισης. Εναλλακτικά ή σε άλλες περιπτώσεις όμως που δεν μπορεί να γίνει χρήση αναβατορίου, προτείνουμε πριν την συσκευασία, να γίνει αποσυναρμολόγηση των μεγάλων επίπλων ή αντικειμένων. Το συνεργείο μας αναλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση  των μεγάλων σας αντικειμένων, με επιμέλεια και επαγγελματισμό. Η αποσυναρμολόγηση και συσκευασία από το συνεργείο μας προσφέρει πρόσθετη προστασία στα έπιπλά σας. Έτσι δεν καταπονούνται οι σύνδεσμοί τους κατά τη μετακόμιση, μιας και  η συσκευασία τους γίνεται τμηματικά ενώ εσείς δεν απαλλάσεστε από την κόπωση που έχει η διαδικασία αυτή και τις πιθανές φθορές από ατυχήματα που μπορεί να συμβούν.

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει την ασφαλή αποσυναρμολόγηση, συσκευασία και μεταφορά των μεγάλων σας επίπλων, καθώς και την επανασυναρμολόγηση τους στο νέο σας χώρο. Μέσα από τη διαδικασία αυτή η μετακόμιση είναι πιο εύκολη από ποτέ. Ο πελάτης ασχολείται μόνο με την εύκολη τακτοποίηση των διάφορων αντικειμένων του και το άνοιγμα των κουτιών.